Profil Kabid IV

Daftar Riwayat Hidup

DATA PERSONAL

Nama Lengkap            :  Dr. Minarni Nongtji, S.Pd., M.Si

 NIP                               :  xxxx08141995032xxx

 

Pangkat/Gol                :  Pembina Tingkat I

 

Unit kerja                      :   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Jenis kelamin              :   Perempuan

 

Agama                          :   Islam

Kewarganegaraan      :   Indonesia

 

RIWAYAT PENDIDIKAN:

RIWAYAT PEKERJAAN:

RIWAYAT PENUGASAN:

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Complaint